ikon kommersiella avtal

KOMMERSIELLA AVTAL

Frågor om avtal är centralt för de flesta bolags dagliga verksamhet och vardag för privatpersoner. Det kan röra sig om ingående av köpeavtal, avtal vid företagsöverlåtelse, leveransavtal, aktieägaravtal eller samarbetsavtal. Det kan också röra sig om licens- eller sekretessavtal, agent- eller distributionsavtal, franchiseavtal, leasingavtal och pantavtal.

Rosengrens Advokatbyrå biträder både bolag och privatpersoner med de flesta typer av avtal, exempelvis att hantera och tolka redan ingångna avtal, förhandla, skriva nya avtal samt att granska och komplettera avtal vid företagstransaktioner och omorganisationer. Byråns jurister har även erfarenhet av att skriva slutanvändaravtal, försäljnings-, uppdrags- och köpvillkor samt andra standardavtal avsedda att gälla mellan bolag och konsument.

VÅRA MEDARBETARE INOM OMRÅDET