ikon kommersiella avtal

KOMMERSIELLA AVTAL

Vi hjälper er att ta fram kommersiella avtal med målet att skapa affärsnytta i er verksamhet.

Vi har erfarenhet inom flera branscher och samarbetsformer. Med kommersiell riskanalys hjälper vi er att skapa värde i er affär och förutsägbarhet i syfte att undvika framtida tolkningsfrågor. Vi fokuserar på en praktisk helhetssyn och att ge relevanta råd för att ta fram tydliga avtal som ska vara enkla att använda.

Vi assisterar med bland annat följande:

  • Allmänna villkor, standardavtal och ramavtal (leveransvillkor, kundvillkor, köpvillkor etc.)
  • Samarbetsavtal
  • Licensavtal
  • Distributionsavtal (kommission, agent etc.)
  • Franchiseavtal
  • Sekretessavtal
  • Leasingavtal och pantavtal

VÅRA MEDARBETARE INOM OMRÅDET