ikon bolagsrätt

BOLAGSRÄTT

Oavsett om det är ett börsbolag eller ett litet familjeägt bolag, bedrivs de flesta affärsverksamheter i eller genom ett bolag. Bolagsrätten omfattar till exempel bildandet av nytt bolag såsom handelsbolag och aktiebolag, finansiering, aktieägaravtal, generationsskiften, styrelseansvar, genomförande av bolagsstämma.

Rosengrens Advokatbyrå biträder bolag, men också bolagsmän, aktieägare och styrelser, med kvalificerad rådgivning kring bolagsrättsliga frågor samt även avseende ekonomiska och ideella föreningar.

VÅRA MEDARBETARE INOM OMRÅDET