ikon bolagsrätt

BOLAGSRÄTT & ASSOCIATIONSRÄTT

Vi assisterar med rådgivning avseende ägar- och bolagsfrågor oavsett om bolaget är privat, publikt eller en start-up som ännu inte bedrivs i bolagsform. Vårt fokus är att skapa förutsättningar för samarbetsformer genom bland annat bolagsstyrning och att genom bolagsrättslig rådgivning ge bolaget praktiska förutsättningar för effektiv bolagsdrift och aktieägande. Vi biträder bland annat vid bildande av bolag, kapitalanskaffning, finansiering, aktieägaravtal, generationsskiften, styrelseansvar och bolagshandlingar för styrelse och bolagsstämma.

Vi biträder bolag och ekonomiska föreningar, men också ägare och styrelser, med kvalificerad rådgivning kring associationsrättsliga frågor så som:

  • Aktieägaravtal och ägarfrågor
  • Bolagsstämma
  • Bolagsordning
  • Bolagshandlingar för exempelvis emissioner och nedsättning av aktiekapital
  • Bolagsstyrningsfrågor inklusive riktlinjer och arbetsordning för styrelse och VD
  • Ansvarsfrågor för styrelse och VD

VÅRA MEDARBETARE INOM OMRÅDET