ikon immaterialrätt och marknadsföring

IMMATERIALRÄTT OCH MARKNADSFÖRING

En immateriell rättighet är en ensamrätt till en immateriell tillgång som både bolag och privatpersoner kan erhålla. Den immateriella tillgången kan exempelvis utgöras av varumärke, företagsnamn, upphovsrätt och mönster/design och bestå av vitt skilda alster som exempelvis logotyp, musikstycke, fotografi, datakod m.m. Eftersom immaterialrättigheter kan vara mycket värdefulla är det viktigt att skydda dem på lämpligt sätt och att försvara dem från intrång. Även skydd för företagshemligheter och know-how är till immaterialrätten närliggande rättsområden.

Rosengrens Advokatbyrå biträder både bolag och privatpersoner med att skydda immateriella rättigheter och att försvara den som blivit anklagad för att ha begått intrång i annans immateriella rättighet. Våra jurister hjälper också till med registrering av varumärken, licensavtal och överlåtelseavtal samt immaterialrättsliga tvister.

Marknadsföringsrätt omfattar bolags möjlighet att marknadsföra sin verksamhet eller produkt. Det kan exempelvis handla om reklamutskick via epost, skyltning i en affär, vid e-handel samt jämförelser med konkurrerande produkter m.m.

Rosengrens Advokatbyrå biträder bolag med att råd kring exempelvis god marknadsföring, vilseledande reklam, renommésnyltning och efterbildning samt biträde vid tvister kring marknadsföring.

VÅRA MEDARBETARE INOM OMRÅDET