OM MIG

Jag har varit verksam inom insolvensområdet i drygt 20 år och förordnas regelbundet till konkursförvaltare och företagsrekonstruktör i stora och komplicerade ärenden i västra Sverige. Under 2016 var jag rekonstruktör för Stampen-koncernen vilket torde vara en av de största och mest komplicerade rekonstruktioner som lyckats genomföras i Sverige enligt lagen om företagsrekonstruktion.

ERFARENHET

 • Ordförande för Rekonstruktör & Konkursförvaltarkollegiet (REKON) i Göteborg, 2014-2018
 • Styrelseledamot för Rekonstruktör & Konkursförvaltarkollegiet (REKON) i Sverige, 2014-2018
 • Delägare, Rosengrens Advokatbyrå, 2010-
 • Advokat, 2009
 • Jurist, Rosengrens Advokatbyrå i Göteborg, 2009
 • Jurist, Ackordscentralen i Göteborg, 2000-2009
 • Jurist, Rosengrens Advokatbyrå i Göteborg, 2000
 • Jurist, Lindskog Malmström Advokatbyrå, 1998-1999
 • Notarie, Borås tingsrätt, 1996-1997
 • Notarie, Kronofogdemyndigheten i Jönköping, 1995-1996

UTBILDNING

 • Jur.kand, Göteborgs Universitet, 1995

SPRÅK

 • Svenska
 • Engelska

MEDLEMSKAP

 • Sveriges Advokatsamfund 2009