Företagaren hade sin butiksverksamhet försäkrad hos Länsförsäkringar. Två dagar efter det att butiken utsatts för rån och satts i brand anmälde företagaren skadorna till försäkringsbolaget, vilket sedan följdes av ytterligare kontakt mellan Länsförsäkringar och ombudet för företagaren. Länsförsäkringar har senare nekat företagaren ersättning för skadorna med hänvisning till att något preciserat ersättningsanspråk inte anmälts inom 6 månader från det att företagaren fått kännedom om sin möjlighet att få ersättning. Högsta domstolen slår fast att det med tanke på företagarens anmälan samt den därefter fortsatta kon-takten mellan Länsförsäkringar och företagarens ombud måste ha stått klart för Länsförsäkringar att det gjordes gällande anspråk på försäkringsersättning. Företagarens ansågs därmed ha anmält sitt anspråk i rätt tid. Rosengrens biträdde företagaren genom advokaten och delägaren Magnus Forsman.
Hänvisat avgörande: Högsta domstolen T 1600-18

logo footer