nyhet 2

Mejlar du ofta i jobbet? Tänk då på att dina mejl nästan alltid blir avtalsinnehåll. Vi får ofta frågan om man ingått ett avtal med sin motpart genom ett mejl. Väldigt ofta har man det och i de fall man inte har ingått avtal, eftersom förutsättningarna för avtalsingående saknas till exempel, kan mejlet ändå bli avgörande om en tvist senare skulle uppstå.

Tvisten uppkommer ofta på grund av missförstånd. Idag finns mejlen inte bara i datorn utan även i mobil och mejlfrekvensen kan bli hög under en intensiv arbetsdag. Risken för att det blir fel i snabba mejlsvar är därför stor. Här är våra tre bästa tips för att göra mejlinkorgen till en säker avtalsbank för ditt företag:

  1. Vardagsmejl: Svara på viktiga mejl, annars riskerar du att bli passivt bunden. Läs igenom mejlet en extra gång med kritiska ögon för att se om det är något som kan missförstås. I så fall, förtydliga enkelt med ett par rader inom parentes eller direkt efter din text.
  2. Avtalsförhandling: Be en medarbetare att korrekturläsa för att dubbelkolla felaktigheter eller otydligheter. Läs sedan igenom själv i en lugn miljö för att koncentrera dig och vara säker på vad som gäller innan du skickar.
  3. Efter möten: Renskriv dina anteckningar och skicka ett mejl om vad ni kommit fram till (eller inte kommit fram till). Gör mejlet kort och enkelt med punkter. Var inte rädd för att skriva saker som behöver följas upp på respektives sida.

Tipsen tar några minuter att tillämpa varje gång du öppnar din mejl, men det är välinvesterad tid för att undvika onödiga missförstånd som skadar affärsrelationer eller i värsta fall leder till en tvist om frågorna skulle ställas på sin spets.

Har du någon avtalsrättslig fråga eller vill ha fler tips på hur du ska arbeta effektivt med företagets avtal, slå en signal på tel. 0707-10 54 93 eller skicka ett mejl till otto.gullberg@rosenlaw.se.

logo footer