ERFARENHET

  • Advokat, Rosengrens Advokatbyrå 2018-
  • Advokat, Wesslau Söderqvist Advokatbyrå, 2016-2017
  • Biträdande jurist, Gärde Wesslau Advokatbyrå, 2013-2016
  • Tingsnotarie, Jönköpings tingsrätt, 2011-2013

UTBILDNING

  • Juristexamen, Örebro Universitet, 2011
  • Kandidatexamen i Handelsrätt, Lunds universitet, 2008

SPRÅK

  • Svenska
  • Engelska

MEDLEMSKAP

  • Sveriges Advokatsamfund 2016