ERFARENHET

  • Biträdande jurist på Rosengrens Advokatbyrå 2020-
  • Tingsnotarie, Göteborgs tingsrätt, 2018-2020
  • Notarie, Kronofogdemyndigheten, 2018
  • Jurist, Malmö mot Diskriminering, 2017-2018
  • Sommarnotarie, Kammarrätten i Stockholm, 2016

UTBILDNING

  • Juristexamen, juristprogrammet, Lunds universitet 2017
  • Studier i juridik, Faculty of Law, Radboud University, Nijmegen Nederländerna, 2014-2015

SPRÅK

  • Svenska
  • Engelska