ERFARENHET

  • Ordförande för Rekonstruktör & Konkursförvaltarkollegiet (REKON) i Göteborg 2014-2018
  • Styrelseledamot för Rekonstruktör & Konkursförvaltarkollegiet (REKON) i Sverige 2014-2018
  • Delägare vid Rosengrens Advokatbyrå 2010
  • Advokat 2009
  • Jurist vid Rosengrens Advokatbyrå i Göteborg, 2009-
  • Jurist vid Ackordscentralen i Göteborg, 2000-2009
  • Biträdande jurist vid advokatbyrå 1998-2000
  • Notarie vid Borås tingsrätt, 1996-1997
  • Notarie vid Kronofogdemyndigheten i Jönköping, 1995-1996

UTBILDNING

  • Jur. kand vid Göteborgs Universitet, 1995