ERFARENHET

 • Styrelseordförande, Stiftelsen för Ekonomisk Forskning i Västsverige 2010-2016
 • Styrelseordförande, Stiftelsen Göteborgs Handelshögskolefond 2010-2016
 • Styrelseordförande, Stävrullen Finans AB (publ) 2005-2016
 • Styrelseordförande, Rosengrens Advokatbyrå 2013-2016
 • Styrelseledamot, Rosengrens Advokatbyrå, 1994-2010
 • VD, Rosengrens Advokatbyrå, 2002-2010
 • Delägare, Rosengrens Advokatbyrå, 1993
 • Advokat, 1992
 • Jurist, Rosengrens Advokatbyrå, 1989
 • Tingsnotarietjänstgöring, Göteborgs tingsrätt, 1987-89

UTBILDNING

 • Jur.kand, Lunds Universitet, 1986

SPRÅK

 • Svenska
 • Engelska

MEDLEMSKAP

 • Sveriges Advokatsamfund 1994