EXPERIENCE

 • Styrelseordförande Stiftelsen för Ekonomisk Forskning i Västsverige 2010-2016
 • Styrelseordförande Stiftelsen Göteborgs Handelshögskolefond 2010-2016
 • Styrelseordförande Stävrullen Finans AB (publ) 2005-2016
 • Styrelseordförande Rosengrens Advokatbyrå 2013-2016
 • Styrelseledamot Rosengrens Advokatbyrå, 1994-2010
 • VD Rosengrens Advokatbyrå, 2002-2010
 • Delägare Rosengrens Advokatbyrå, 1993
 • Advokat, 1992
 • Biträdande jurist vid Rosengrens Advokatbyrå, 1989
 • Tingsnotarietjänstgöring vid Göteborgs tingsrätt, 1987-89

EDUCATION

 • Jur. kand. vid Lunds Universitet, 1986

LANGUAGE

 • Swedish
 • English

MEMBERSHIP

 • The Swedish Bar Association 1994