Awesom Group AB försattes i konkurs vid Göteborgs tingsrätt den 24 juni 2020. Advokaten Christian Andersch, Rosengrens Advokatbyrå, utsågs till konkursförvaltare.

Bolaget har med en egenutvecklad programvara, N`GAGER, hjälpt organisationer att driva engagemang, samarbete och lärande. Verksamheten har bedrivits från förhyrda lokaler på Kungstorget 7 i Göteborg och från Svartmangatan 16 i Stockholm. I rörelsen finns immateriella rättigheter, datorer och diverse inventarier.

Visning av rörelsen och däri ingående egendom sker efter överenskommelse.

Skriftligt anbud skall vara konkursförvaltaren tillhanda senast onsdagen den 8 juli 2020, kl. 12.00.

Konkursboet förbehåller sig fri prövningsrätt liksom rätt att sälja tillgångarna under pågående anbudsförfarande.

https://rosenlaw.se/wp-content/uploads/2020/06/1527_001.pdf

CategoryObestånd
logo footer