Företagaren hade sin butiksverksamhet försäkrad hos Länsförsäkringar. Två dagar efter det att butiken utsatts för rån och satts i brand anmälde företagaren skadorna till försäkringsbolaget, vilket sedan följdes av ytterligare kontakt mellan Länsförsäkringar och ombudet för företagaren. Länsförsäkringar har senare nekat företagaren ersättning för skadorna med hänvisning till att något preciserat ersättningsanspråk inte anmälts inom…

logo footer