Ardbo Golv Göteborg AB i konkurs

R. Ardbo Golv Göteborg AB försattes i konkurs vid Göteborgs tingsrätt den 29 oktober 2019. Advokaten Ulf Sahlin utsågs till konkursförvaltare.

Golv, inventarier m.m. kommer att säljas via auktion hos PS Auction från och med torsdagen den 7 november 2019 kl. 17.00 och en vecka framåt. Länk till auktionen.

CategoryObestånd
logo footer