Rosengrens Advokatbyrå är en affärsjuridisk advokatbyrå med kontor i Göteborg. Totalt har byrån idag 30 anställda varav 22 jurister med bred baskunskap inom affärsjuri-diken och med specialistkompetens inom flera områden. För ytterligare information, se vår hemsida www.rosenlaw.se. Till advokatbyrån söker vi nu en jur. stud. eller jurist för en 6-månaders praktik med start våren 2021….

logo footer