LS CarCare AB och Park Wash´n Go i Landvetter försattes i konkurs vid Göteborgs tingsrätt den 8 oktober 2020. Till konkursförvaltare förordnades Johan Månsson. Bolagen har bedrivit parkeringsverksamhet i anslutning till Landvetter flygplats samt bilverkstad och rekonditionering av bilar. https://rosenlaw.se/wp-content/uploads/2020/10/Anbudsunderlag-Park-Washn-Go-i-Landvetter.pdf

Moyana Corigan AB försattes i konkurs vid Göteborgs tingsrätt den 1 oktober 2020. Till konkursförvaltare förordnades Christian Andersch. https://rosenlaw.se/wp-content/uploads/2020/10/Anbudsunderlag.pdf

logo footer