Awesom Group AB försattes i konkurs vid Göteborgs tingsrätt den 24 juni 2020. Advokaten Christian Andersch, Rosengrens Advokatbyrå, utsågs till konkursförvaltare. Bolaget har med en egenutvecklad programvara, N`GAGER, hjälpt organisationer att driva engagemang, samarbete och lärande. Verksamheten har bedrivits från förhyrda lokaler på Kungstorget 7 i Göteborg och från Svartmangatan 16 i Stockholm. I rörelsen finns…

logo footer