ANBUDSUNDERLAG BAKGRUND WS Mobility AB, 556843-2347 försattes i konkurs vid Göteborgs tingsrätt den 2 januari 2020. Advokaten Ulf Sahlin, Rosengrens Advokatbyrå, utsågs till konkursförvaltare. Bolagets verksamhet har bestått i att handikappsanpassa bilar och bussar från hyrd lokal på Metodvägen 8 i Mölnlycke. Bolagets tillgångar består av det registrerade varumärket Star Mobility AB, kontors- och verkstadsinventarier,…

logo footer