Coffee Stain är en av Sveriges ledande spelutvecklare och förläggare i norra Europa med speltitlar i sin portfolio som ’Goat Simulator’, ’Satisfactory’, ’ Deep Rock Galactic’ respektive ’Sanctum’. Den preliminära köpeskillingen uppgår till 392 MSEK med en tilläggsköpeskilling som kan uppgå till högst 535 MSEK i form av B-aktier i THQ Nordic, under förutsättning att…

logo footer