Buller, vibrationer, damm, begränsad framkomlighet och avspärrningar. Som fastighetsägare eller företagare som bedriver verksamhet i Göteborg kan du drabbas av störningar under byggnationen av Västlänken. Miljöskadestånd enligt miljöbalken kan läka din skada. Byggnationen av Västlänken kommer att pågå under lång tid. Centrala Göteborg, bland annat­ centralstationen, Stora hamnkanalen och Rosenlund, kommer att drabbas av trafikomläggningar,…

logo footer